HOME

LidwienWelkom

Je bent terecht gekomen op de website van RT van Bommel, een praktijk voor remedial teaching. Ben je op zoek naar informatie over de schrijfactiviteiten van Lidwien van Bommel en haar portfolio? Ga dan naar www.lidwienvanbommel.nl.

Mijn naam is Lidwien van Bommel. Ik ben oprichter van de praktijk RT van Bommel, die is gevestigd in Bunnik.LBRT_logo

Zoekt u voor uw kind ondersteuning bij het leren? Gaat het leren op school niet zoals verwacht? RT van Bommel is een praktijk voor remedial teaching voor leerlingen van de basisschool die om welke reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen bij één of meerdere vakken. Samen werken we aan de leerstof maar daarnaast gaan we ook op zoek naar manieren waarop uw kind het plezier in leren weer terug kan krijgen, totdat uw kind de leerstof weer zelfstandig aankan. Kinderen krijgen in deze praktijk één op één professionele begeleiding op maat.

Ik geef begeleiding bij:
- dyslexie
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- spelling
- rekenen
- dyscalculie
- geschiedenis en aardrijkskunde
- woordenschat en Nederlands als Tweede Taal

De begeleidingen vinden plaats op woensdag na schooltijd in De Praktijk, Stationsweg 43 in Bunnik. Vanaf april 2017 zal ik kinderen begeleiden op dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:30 en op woensdag van 13:00 tot 17:00.Werkkamer

In overleg met de school is begeleiding onder schooltijd op school ook mogelijk.

Meestal begeleid ik het kind één keer per week. Daarnaast krijgt de leerling in sommige gevallen (en altijd in overleg met de ouders) werk mee naar huis om te oefenen.
Wanneer mogelijk worden ouders/ verzorgers hierbij actief betrokken.
De begeleidingen duren 45 of 60 minuten per keer. Voor jonge kinderen kan in enkele gevallen de begeleiding 30 minuten duren.

Ik vind het belangrijk het kind zoveel mogelijk handvatten te bieden waardoor hij of zij de leerproblemen kan overwinnen. Naast de hulp op het didactische vlak schenk ik daarom ook aandacht aan het gevoel van eigenwaarde en streef ik ernaar het kind zijn of haar zelfvertrouwen te laten (her-) ontdekken. Het is de bedoeling dat het kind de leerstof uiteindelijk weer zelfstandig aan kan en dat het dus ‘weer uit vliegt’.

Het kind staat bij mij voorop.
Dit houdt in dat aanpak, didactiek of methodiek per kind kan verschillen.

Soms is een kind gebaat bij een multidisciplinaire aanpak. Daarvoor werk ik in Bunnik samen met de volgende praktijken: