Leerlingbegeleiding

In praktijk RT van Bommel begeleid ik leerlingen van de basisschool op diverse terreinen.

De te remediëren vakgebieden zijn:

  • leesvoorwaarden (groep 2 en 3)
  • aanvankelijk lezen
  • voortgezet technisch lezen
  • woordenschat/ NT2
  • spelling: onveranderlijke woorden en werkwoorden
  • begrijpend lezen
  • rekenen: basisvaardigheden en vaardigheden voor de bovenbouw

Cito-training
Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool geef ik Cito-trainingen op alle vakgebieden. Dan kan individueel of in een kleine groep (maximaal 3 leerlingen).

Beelddenken
Op de basisschool ligt de nadruk op verbale communicatie en verbale vaardigheden. Sommige kinderen hebben echter een voorkeur voor beelddenken.  Zij leren visueel en bij hen is de rechter hersenhelft dominant. Daarom wordt lesmateriaal niet goed begrepen of onthouden. Ik ben gecertificeerd om met de methode ‘Ik leer anders’ de lesstof visueel aan te bieden en zo leerachterstanden weg te werken.

Bijscholing
Ik volg regelmatig cursussen om mijn vakkennis bij te houden en om op de hoogte te blijven van de nieuwste didactische en methodische inzichten met betrekking tot het basisonderwijs.

Alle methoden en materialen waarmee ik werk zijn evidence based. Informatie over de methodieken waarmee ik graag werk vind je hier: Methodieken.