Methodieken

Hieronder vind je informatie over diverse methodieken die ik regelmatig inzet. Toch blijft elk kind uniek en verdient elk kind daarom aanpak en begeleiding op maat. In overleg met het kind, de ouders en de school kiezen we een aanpak die het beste past bij het kind en de doelen die we stellen.

Voorbereidend Lezen en Rekenen bij kleuters

Voorbereidend Lezen (kleuters)         Voelletters in sop

Voorbereidend Rekenen (kleuters)   Materialen Met Sprongen Vooruit groep2 A

Lezen en Spelling

Taal in blokjes           Spelletjes lezen en spelling

Connect lezen

Ralfi lezen

Flits

Woordenhaai

Begrijpend Lezen (vanaf groep 4)

Nieuwsbegrip

Mindmapping

Woordenschat, zinsbouw en Nederlands als Tweede taal

Met Woorden in de Weer

Zien is Snappen

Rekenen                 Kralenketting

Met Sprongen Vooruit

Rekensprint

Vertaalcirkel

Beelddenken

Ik leer anders