Connect lezen

Bij het verbeteren van het technisch lezen werk ik graag met Connect Lezen. Connect is een interventieprogramma waarbij 3x per week (door de Remedial Teacher in samenwerking met de leerkracht of de ouders) ongeveer 20 minuten wordt gewerkt aan leesoefeningen. Connect Lezen kent drie verschillende programma’s:

  1. Connect Klanken en Letters wordt ingezet in de fase van aanvankelijk lezen (eerste helft van groep 3).
  2. Connect Woordherkenning wordt gebruikt wanneer (bijna) alle letters vlot en goed benoemd kunnen worden maar waarbij de leerling moeite heeft met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. De kinderen lezen langere woorden en woorden met twee of drie medeklinkers vooraan of achteraan in een woord (zoals bijvoorbeeld: spel of hark of krant).
  3. Connect Vloeiend Lezen wordt gebruikt wanneer de leerling vooral zijn of haar tempo moet verhogen. Ook is het geschikt voor leerlingen die de aanvankelijke leeshandeling beheersen maar niet komen tot het automatiseren daarvan. Het doel bij deze vorm van Connect lezen is om tot vloeiend lezen te komen.

In mijn praktijk heb ik gemerkt dat deze methode bijzonder effectief is. De teksten die ik hierbij gebruik, kies ik samen met de leerling uit. Ook schrijf ik regelmatig AVI-teksten op maat.

Onderstaande filmpjes geven nadere uitleg over deze methode.

Connect Klanken en Letters:

(bron: www.leraar24.nl)

Connect Woordherkenning:

(bron: www.leraar24.nl)

Connect Vloeiend Lezen:

(bron: www.leraar24.nl)