Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen waarbij het nieuws van de dag wordt gebruikt. Dat levert vaak meer plezier in lezen en betere resultaten op. Nieuwsbegrip werkt met informatieve teksten waardoor de kennis van de wereld en de woordenschat uitgebreid worden. In Cito-toetsen komen veel informatieve teksten voor. Hierdoor sluit Nieuwsbegrip zeer goed aan bij deze toetsen. Bij Nieuwsbegrip hoort een vast stappenplan en de lessen zijn interactief. Ik maak gebruik van filmpjes over het onderwerp om de tekst beter te kunnen begrijpen. De belangrijkste strategieën om een tekst goed te kunnen verklaren zijn:

  • voorspellen
  • samenvatten (o.a. door het gebruik van mindmaps)
  • verwijswoorden en relaties
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • vragen stellen

Ik heb al veel kinderen geholpen met deze methode. Alle kinderen geven aan dat ze de teksten leuk vinden en dat ze door het gebruik van het stappenplan beter een tekst kunnen verklaren.

Naast de teksten uit Nieuwsbegrip gebruik ik ook regelmatig teksten uit Kidsweek of 7Days. Het stappenplan bij het verklaren van de tekst is hetzelfde. Wanneer een leerling specifiek moet worden voorbereid op een Cito-toets, werk ik ook aan husselteksten en verhalende teksten. Daarmee komen alle onderdelen die bevraagd worden aan bod. Meer informatie over Nieuwsbegrip is te vinden op de volgende site: http://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/over-nieuwsbegrip.