Rekensprint

Rekensprint is een programma dat gebruikt wordt om het automatiseren van basisvaardigheden voor rekenen tot 100 te trainen. We noemen een rekensom geautomatiseerd wanneer de leerling binnen drie seconden de uitkomst kan noemen. Als de basis niet is geautomatiseerd (sommen en splitsingen tot 10 en 20 vlot kunnen oplossen), rekenen kinderen sommen nogal eens op omslachtige manieren uit. Het werkgeheugen wordt zo zwaar belast. Daardoor maken ze fouten en is er een traag tempo. Het gevolg kan zijn dat de verdere rekenontwikkeling vastloopt. Rekensprint is een trainingsprogramma waarbij één oplossingsstrategie, zonder te hoeven tellen of nadenken, wordt aangeleerd. Er wordt 4x per week, gedurende 15 minuten getraind. Dit programma laat bij leerlingen al na 10 weken goede vooruitgang zien. Rekensprint wordt nogal eens gecombineerd met hulp bij contextsommen. Bij deze zogenaamde verhaaltjessommen moeten immers de vaardigheden worden toegepast zoals dat ook in de CITO-toetsen van de leerlingen gevraagd wordt. Vaak worden hiervoor de redactiesommen van Kinheim gebruikt.

Meer informatie over deze methode is te vinden op de website van de uitgever: http://schoolsupport.nl/Rekensprint+Start.