Taal in blokjes

Materialen Taal in BlokjesTaal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode die wordt gebruikt bij leerlingen met dyslexie. Taal in Blokjes wordt ingezet bij kinderen die problemen ondervinden met het aanvankelijk leesproces of met het voortgezet technisch lezen. Deze methode is uitermate geschikt voor leerlingen met dyslexie of leerlingen met ernstige leesproblemen. Bij deze methode wordt gewerkt met kleuren voor medeklinkers, korte klinker, lange klinkers en tweetekenklanken. Kinderen bouwen met blokjes de woorden waardoor het auditieve (het horen van de klanken) visueel wordt ondersteund. Ervaring leert dat kinderen minder letters overslaan en minder vaak letters omdraaien in een woord. Naast speelse oefeningen met blokjes zijn er springpleinen (waarbij van klank (letter) naar klank (letter) wordt gesprongen en zijn er spellen. Ook is er een werkboek waaruit oefeningen worden gemaakt. Zo kleuren de kinderen onder andere woorden met markers in dezelfde kleuren als de blokjes. In 2011 heb ik de cursus Taal in Blokjes gevolgd bij de auteur Talitha Boumans. Hierdoor ben ik gecertificeerd om kinderen te begeleiden met deze methode. Ik heb al meerdere leerlingen met succes verder kunnen helpen met behulp van deze methode. Meer informatie over deze methode is te vinden op de volgende website: http://www.taalinblokjes.nl/index_start.php.

Woorden bouwen Taal in Blokjes