Voorbereidend lezen (kleuters)

Onder fonologische vaardigheden verstaan we het kunnen herkennen en correct gebruiken van klanken. Fonologische vaardigheden en letterkennis zijn belangrijke voorwaarden voor het leren lezen in groep 3. In groep 2 wordt deze ontwikkeling spelenderwijs in de zogenaamde ‘voorschotbenadering’ gestimuleerd. Onderstaand filmpje bevat meer informatie over de voorschotbenadering:

Voorschotbenadering:

(bron: www.leraar24.nl)

In groep 3 leren kinderen lezen door klanken aan elkaar te plakken. Kinderen leren losse woordjes schrijven door een woord los te hakken in klanken. Kinderen met fonologische verwerkingsproblemen hebben moeite met bijv. ‘hakken en plakken’ of met het weglaten van een klank uit een woord

KlankkastDe Klankkast. De Klankkast (Eduniek) is een methode voor kleuters om te werken aan de fonologische ontwikkeling. De Klankkast is een kastje met 16 laatjes. Elk laatje hoort bij één van de fasen van de fonologische ontwikkeling. Bij elk onderdeel horen spelletjes en oefeningen. Een voorbeeld hiervan zijn spelletjes zoals memorie en lotto waarmee geoefend wordt de beginklank van een woord te herkennen. Bij elke fase van de fonologische ontwikkeling gebruik ik als aanvulling op deze methode talloze zelf ontwikkelde gezelschapsspelletjes. Deze aanpak blijkt zeer effectief. Meer informatie over Klankkast is te vinden in onderstaand filmpje:

Klankkast:

(bron: www.youtube.com)