Voorbereidend rekenen (kleuters)

Met Sprongen Vooruit Met Sprongen Vooruit is een oefenprogramma van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat de rekenprestaties van zwakke rekenaars aanzienlijk verbeteren als er 3x per week een kwartier besteed wordt aan productieve rekenlessen met bijvoorbeeld deze methode. Kenmerkend voor deze methode is dat gedegen instructie gevolgd wordt door verwerkingsopdrachten die bijzonder speels zijn. In de leskist zitten talloze spellen. Daarnaast worden ook bij de instructie veel speelse oefeningen en materialen ingezet. Rekenen wordt weer leuk! Alle materialen voor kleuters zijn in mijn bezit en kunnen kosteloos door de leerling of door de school worden geleend of gebruikt.

Materialen Met Sprongen Vooruit groep2 BMet speelse oefeningen en deze materialen werk ik aan de domeinen ‘tellen en rekenen’, ‘meetkunde’ en ‘meten’. Bij tellen en rekenen gaat het niet alleen om het kunnen opzeggen van de telrij, maar ook om getalbegrip. Ik help het kind met het werken met telbare hoeveelheden. De kinderen kunnen hoeveelheden ordenen, ze maken sommen zoals ’1 erbij’ en ’1 eraf’, ze kunnen splitsingen maken tot 6 en getallensymbolen herkennen. Dit gebeurt met allerlei spelletjes. Meten heeft betrekking op het vergelijken en aanpassen, het ordenen van lengte, inhoud, gewicht of oppervlakte. Zo leren kinderen series te maken van klein naar groot of van vol naar leeg. Ook het begrip tijd hoort bij meten. Bij meetkunde gaat het om oriĆ«nteren, construeren en opereren met vormen en figuren, zoals bijvoorbeeld puzzels.

Materialen Met Sprongen Vooruit groep2 CIk combineer de methode Met Sprongen Vooruit met oefeningen die aansluiten bij de vraagstelling in de Cito-toets van groep 2. Op de website van het Menne Instituut is meer informatie over deze methode te vinden: http://www.menne-instituut.nl/