Woordenhaai

Woordenhaai is een computerprogramma met talloze spelletjes die lees- of spellingonderdelen oefenen. Het programma geeft directe feedback zodat wordt voorkomen dat fouten inslijten. De methode is gestructureerd en het is mogelijk om op je eigen niveau te werken. Er zijn oefeningen die aansluiten bij de fase van aanvankelijk lezen (eerste helft groep 3) tot en met groep 8. De categorieën waarmee de leerling wil oefenen kunnen geselecteerd worden. Na elke lees- of spellingoefening volgt er een heel kort behendigheidspelletje dat niets met lezen of spelling te maken heeft. Dit heeft als doel even te ontspannen zodat de leerling daarna weer geconcentreerd aan zijn oefening kan werken. Veel kinderen werken heel graag met deze spelletjes en de resulaten zijn goed. Sommige ouders kiezen ervoor het programma ook voor thuis aan te schaffen. Ik zet de spellen van Woordenhaai graag in als verwerking op de aangeboden leerstof. Ik ben in het bezit van dit programma en merk bij het gebruik in mijn praktijk dat de leerlingen erg enthousiast zijn over dit programma. Op de website van de leverancier is meer informatie te vinden over dit programma: http://www.woordenhaai.nl/