Over mij

Over Lidwien van Bommel

Lidwien2Nadat ik 12 jaar voor de klas heb gestaan in diverse groepen van het basisonderwijs, werd ik in 2009 remedial teacher op een school in Utrecht. Sinds 2011 ben ik Master Special Educational Needs en heb ik mij aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers). In datzelfde jaar startte ik mijn eigen praktijk in Bunnik.
Ik heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen op het gebied van taal (lezen, spelling en begrijpend lezen) en heb mij de laatste jaren steeds meer verdiept in het begeleiden van kinderen met rekenproblemen. Daarbij gaat het naast de basisvaardigheden (het beheersen van de kale bewerkingen) ook om de aanpak van de contextsommen, de zogenaamde verhaaltjessommen.

Voor de twaalf basisscholen van Fectio (in de gemeenten Bunnik en Houten) ben ik bovenschools NT2-coach wat wil zeggen dat ik mij bezig houd met beleid met betrekking tot NT2 en de scholen (w.o. de leerkrachten, de onderwijsassistenten en de IB-ers) begeleid bij het implementeren van passend onderwijs aan anderstalige (of meertalige) kinderen, die steeds vaker rechtstreeks vanuit hun thuisland het reguliere onderwijs instromen.

Naast mijn werk als remedial teacher ben ik auteur voor kinderen. Ik schrijf diverse soorten teksten voor o.a. educatieve uitgeverijen (lesmethoden) en tijdschriften. Ik gebruik mijn informatieve teksten en AVI teksten regelmatig in mijn praktijk. Ik kan daardoor met mijn teksten aansluiten bij de interesse van het kind. Voor meer informatie over mijn werk als schrijver: http://www.lidwienvanbommel.nl

Ik werkte mee aan de ontwikkeling van de taalmethode Taalrijk voor jonge kinderen. Ik maakte een cd (De Speeldoos) met 24 nieuwe kinderliedjes en ontwikkelde bij elk liedje lessuggesties die werden opgenomen in de lesmethode. De bladmuziek, teksten en lessen zijn ook verschenen in een boek dat los van de methode verkrijgbaar is. SpeeldoosVoorkantMeer informatie over de cd De Speeldoos: is te vinden op  http://www.lidwienvanbommel.nl/poezieliedjes/
Met Carina van der Put speelde ik een theatervoorstelling bij deze cd.

In opdracht van Eduniek ontwikkelde en gaf ik trainingen aan leerkrachten en peuterleid(st)ers.

Ik was als gastdocent NT2 verbonden aan de opleiding Master SEN van de Fontys OSO.