Privacy

Privacyverklaring
Uiteraard respecteer ik de privacy van de leerlingen en hun ouders. Ik ga dan ook uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders. Voor het contact met de school gebruik ik ook persoonsgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer) van leerkrachten, intern begeleiders, etc.
Dit alles gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dezeĀ  Privacyverklaring staat beschreven hoe RT van Bommel invulling geeft aan de regels van de AVG.

Toestemmingsformulieren
Ouders/verzorgers moeten voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming geven door het formulier Toestemmingsformulier ouders in te vullen en voor akkoord te tekenen.

Voor het opvragen van gegevens van een leerling bij de school is een apart formulier
Toestemmingsformulier opvragen gegevens waarmee ouders/verzorgers aan RT van Bommel toestemming geven voor het opvragen van persoonsgegevens van hun kind bij de school.

Leerkrachten, intern begeleiders en andere contactpersonen bij een school moeten voor de verwerking van hun persoonsgegevens toestemming geven door het formulier
Toestemmingsformulier school voor akkoord te tekenen.