Remedial Teaching

Lopen op getallenlijnRemedial Teaching betekent letterlijk: herstellend/ verbeterend lesgeven.
Remedial Teaching biedt ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden of leerproblemen op diverse gebieden zoals taal, lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Beoogd wordt de leerachterstand weg te werken of te verkleinen, afhankelijk van de mate én de aard van de leerachterstand.

Bij een gediagnosticeerde leerstoornis kunnen aangepaste doelen worden vastgesteld. Het doel zal dan zijn dat het kind zijn of haar eigen niveau zal verbeteren. Leerachterstanden of leerproblemen kunnen het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.
En als kinderen niet lekker in hun vel zitten kan dit op zijn beurt ook weer gevolgen hebben op de cognitieve ontwikkeling. Daarom schenk ik aandacht aan hoe het kind zich voelt en hoe het omgaat met zijn leerprobleem.

Ik focus graag op wat wél werkt. Wat gaat goed, wanneer lukt het wél en hoe kunnen we die momenten uitbreiden?
Kinderen denken na over hun mogelijkheden en leerstijlen. In mijn didactische aanpak speelt hun informatie een belangrijke rol.
Ervaring leert dat veel kinderen op deze manier groeien in hun leerprestaties en dat tevens hun zelfvertrouwen toeneemt.