Tarieven

Leerlingbegeleiding

Gesprekken en verslaglegging

Uurtarief   50,00 euro
Intakegesprek kosteloos en vrijblijvend
Evaluatiegesprek volgens uurtarief
Overige contacturen met ouders en school volgens uurtarief
Evaluatieverslag na behandeling volgens uurtarief

Leerlingbegeleiding individueel

30 minuten 35,00 euro
45 minuten 47,50 euro
60 minuten 60,00 euro

Deze tarieven zijn opgebouwd uit kosten voor contacturen plus een vast tarief van 10 euro voor verslaglegging.

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Leesonderzoek 200 euro
Spellingonderzoek 225 euro
Lees- en spellingonderzoek 300 euro
Rekenonderzoek 300 euro
Klein Begrijpend Leesonderzoek 150 euro
(strategieonderzoek)
Groot Begrijpend Leesonderzoek 250 euro
(incl.   technisch lezen en woordenschat)
Taalonderzoek (NT2/woordenschat) 200 euro

Het bedrag voor pedagogisch didactisch onderzoek is opgebouwd uit kosten voor
- verslaglegging van de intake met leerling, ouders en de school
- de toetsuren / uren voor onderzoek
- verslag van toetsresultaten en onderzoeksgegevens
- advies
- handelingsplan voor 8 tot12 weken.

BTW
Onderwijs (leerlingbegeleiding) is vrijgesteld van BTW.

Reiskosten
Voor reiskosten wordt 19 cent per km in rekening gebracht.

Afmelding
Indien begeleiding niet door kan gaan moet de leerling 24 uur van te voren worden afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.

Betaling
Facturen worden elke maand verstuurd met het verzoek binnen 14 dagen na dagtekening te betalen. Het document met de betalingsvoorwaarden kan worden geopend via de link Betalingsvoorwaarden.