Tarieven

Leerlingbegeleiding

Gesprekken en verslaglegging

Uurtarief   55,00 euro
Intakegesprek kosteloos en vrijblijvend
Handelingsplan kosteloos en vrijblijvend
Evaluatiegesprek volgens uurtarief
Overige contacturen met ouders en school volgens uurtarief
Evaluatieverslag na behandeling volgens uurtarief

Leerlingbegeleiding individueel

45 minuten 51,25 euro
60 minuten 65,00 euro

Deze tarieven zijn opgebouwd uit kosten voor contacturen plus een vast tarief van 10 euro voor voorbereiding en verslaglegging.

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Leesonderzoek 220 euro
Spellingonderzoek 245 euro
Lees- en spellingonderzoek 325 euro
Rekenonderzoek 325 euro
Klein Begrijpend Leesonderzoek 165 euro
(strategieonderzoek)
Groot Begrijpend Leesonderzoek 275 euro
(incl.   technisch lezen en woordenschat)
Taalonderzoek (NT2/woordenschat) 220 euro

Het bedrag voor pedagogisch didactisch onderzoek is opgebouwd uit kosten voor
- verslaglegging van de intake met leerling, ouders en de school
- de toetsuren / uren voor onderzoek
- verslag van toetsresultaten en onderzoeksgegevens
- advies
- handelingsplan voor 8 tot12 weken.

BTW
Onderwijs (leerlingbegeleiding) is vrijgesteld van BTW.

Reiskosten
Voor reiskosten wordt 19 cent per km in rekening gebracht.

Afmelding
Indien begeleiding niet door kan gaan moet de leerling 24 uur van te voren worden afgemeld, anders wordt 30,00 euro in rekening gebracht.

Betaling
Facturen worden elke maand verstuurd met het verzoek binnen 14 dagen na dagtekening te betalen. Het document met de betalingsvoorwaarden kan worden geopend via de link Betalingsvoorwaarden.